Lắc đều trước khi sử dụng. Có thể sử dụng một mình hoặc dưới lớp nền.