F000002.jpg
5 pieces make up brush set

599,000.000 

5 Pieces Make-Up Brush Set bao gồm 5 sản phẩm khác nhau tiện dụng cho các bước trang điểm cơ bản. Bao gồm: 1 cọ phủ, 1 cọ má hồng, 1 cọ dành cho bầu mắt, 1 cọ phấn mắt và 1 cây chải mi và lông mày.

Available!

Mã số: F000002
Categories: , Brand: